Videostena je mozaika nezávislých displejov spriahnutých v jeden celistvý obraz.

  • Synchronizácia obrazu v reálnom čase medzi až 255 displejmi pripojenými do siete, s oneskorením len 5 ms
  • Dostupné riešenie pre multivíziu bez potreby drahého hardvéru alebo softvéru
  • Automatické orezanie a otáčanie obsahu v reálnom čase, so zohľadnením veľkosti jednotlivých displejov
  • Full HD rozlíšenie na každom výstupe
  • Softvér vypočíta hrúbku rámčeka a vzdialenosť medzi jednotlivými displejmi zobrazujúcimi obsah
  • Sieťové pripojenie medzi prehrávačmi (pripojenými k displejom) ponúka jednoduchú údržbu a prevádzku

Digitálne displeje sa stávajú čoraz populárnejšími v oblasti reklamy a prezentácie. Obrazovky sa zväčšili, aby prilákali viac pozornosti, ale väčšie obrazovky znamenajú vysoké náklady. Multivízie sú nákladovo efektívnejšou a obľúbenejšou alternatívou k väčším obrazovkám.

Multivízie používajú displeje s tenkým rámom určené špeciálne pre video steny, kde je medzera medzi jednotlivými obrazovkami minimálna. Sú však drahšie ako obyčajné displeje (so širším rámom) a ťažšie sa inštalujú. Vlastnosťou multivízií je, že zachovávajú rovnaký pomer strán ako pôvodné video, zatiaľ čo len rozširujú šírku a výšku obrazovky (t.j. displeje sú rozložené v maticiach 2×2, 3×3, 4×4, a pod.). Multivízie sú dostatočne veľké, aby pritiahli pozornosť divákov, ale nevytvárajú pútavý a unikátny dojem.

Inováciou v segmente multivízií je videostena pozostávajúca z obrazoviek rôznych veľkostí natočených v rozmanitých uhloch. S týmto typom atypického zobrazovacieho systému musíte obsah znovu spracovávať a meniť uhol. Kvôli tomu je úprava obsahu drahšia, čo znamená, že nemôžete obnoviť obsah tak často, ako by ste chceli.

Riešenie, ktoré ponúka videostena od Ducrepitu, je optimálne z pohľadu náročnosti obsluhy, nízkych nákladov a želaného efektu. Videostena od Ducrepitu je ideálna pre umeleckú stenu, ako je veľký atypický multivízny systém.

Videostena môže rozdeliť a synchronizovať jeden alebo viacero video snímok až na 255 obrazovkách. Pre každú obrazovku môžete umelo nastaviť časový rozdiel, aby ste dosiahli jedinečný efekt mediálneho umenia. Ak chcete použiť videostenu, stačí nahrať video s vysokým rozlíšením na Disk Google a vybrať, na ktorej obrazovke by mal každý súbor prúdiť. To eliminuje potrebu komplexného procesu úpravy videa na dosiahnutie štýlovej mediálnej steny.

Máte záujem o videostenu? Kontaktujte nás!